Certificering

Een goed kwaliteitssysteem is essentieel om het proces van continue verbetering te waarborgen. Nijman/Zeetank werkt met

een geïntegreerd managementsysteem. Een geïntegreerd kwaliteitssysteem waarin verschillende kwaliteitsstandaarden

worden samengebracht en gewaarborgd. Het systeem is er voor ons en niet andersom.

 

De diverse bedrijfssystemen zijn ondergebracht in het Integrated Management System (IMS). Het systeem is opgebouwd

rond een kwaliteitssysteem volgens ISO 9001, maar omvat ook een milieumanagementsysteem (ISO 14001) en een veiligheidssysteem (ISO 18001). Enkele keren per jaar vergelijkt een externe organisatie (TCL) het IMS met de standaard. Daarnaast  worden audits uitgevoerd door Cefic (SQAS) en de douane (AEO).

 

ISO 9001: 2015 certificate

ISO 14001: 2015 certificate

OHSAS 18001: 2007 certificate

 

NIEUWS

Juni 2018:

- Nieuwe ISO 9001 norm verbetert  
       vrisicobeheersing en opent kansen

  Lees meer...

- Gebruik LNG neemt verder toe

  Lees meer...

November 2017:

- Nijman/Zeetank, nu exlcusief
       transporteur voor BP in Polen

  Lees meer...

- Nijman/Zeetank neemt nieuwe
       flowmeter in gebruik

  Lees meer...

 

Juni 2017:

- Nieuwe vulinstallatie Nijman/Zeetank 
       Lees meer...

- Zonnestroom zorgt voor minder CO2-

  uitstoot en verbruik fossiele energie

  Lees meer...

LOCATIES

ICT

KLANTENMAGAZINE