Duurzaamheid

Nijman/Zeetank streeft voortdurend naar duurzame oplossingen. Bij nieuwe investeringen maken we een zorgvuldige afweging tussen duurzame opties en de beste en nieuwste technieken. Alles is erop gericht het milieu zo veel mogelijk te sparen en de total cost of ownership zo laag mogelijk te houden. Om die reden zijn Euro 6-trucks aangeschaft, zijn de trailers uitgerust met een duurzaam coatingsysteem en zijn de containers van duurzaam roestvrij staal.

 

In al onze processen is de zoektocht naar duurzame oplossingen het uitgangspunt. Onze medewerkers zijn zich bewust van de effecten van de bedrijfsactiviteiten en -processen in relatie tot de continuïteit van het bedrijf op de gezondheid van onze planeet. Daarom scheiden we zo veel mogelijk het afval en houden we onze energiekosten zo laag mogelijk.

 

In trainingen en cursussen krijgt duurzaamheid veel aandacht. Het is tenslotte een proces dat altijd in beweging is.

Het milieumanagementsysteem voldoet aan ISO 14001 normen en aan de vereiste standaards.

NIEUWS

Juni 2018:

- Nieuwe ISO 9001 norm verbetert  
       vrisicobeheersing en opent kansen

  Lees meer...

- Gebruik LNG neemt verder toe

  Lees meer...

November 2017:

- Nijman/Zeetank, nu exlcusief
       transporteur voor BP in Polen

  Lees meer...

- Nijman/Zeetank neemt nieuwe
       flowmeter in gebruik

  Lees meer...

 

Juni 2017:

- Nieuwe vulinstallatie Nijman/Zeetank 
       Lees meer...

- Zonnestroom zorgt voor minder CO2-

  uitstoot en verbruik fossiele energie

  Lees meer...

LOCATIES

ICT

KLANTENMAGAZINE