Gebruik LNG neemt verder toe

Al vele jaren wordt LNG (Liquefied Natural Gas) gebruikt in fabrieksmatige productieprocessen of voor verwarming van fabrieksgebouwen. Vooral in landen waar geen dicht leidingnetwerk is om aardgas te transporteren. Sinds een aantal jaren wordt

LNG eveneens gebruikt als brandstof in de binnenvaart, de zeescheepvaart en in de transportsector op de weg.

 

De emissie aan schadelijke stoffen bij gebruik van LNG in motoren is lager in vergelijking met dieselmotoren. De reductie van fijnstof bedraagt maar liefst 95%, die van stikstofoxide 80% en van koolstofdioxide 20%. Daarnaast produceren motoren met LNG

als brandstof minder geluid.

Sinds dit jaar leveren drie truckfabrikanten (Iveco, Scania en Volvo) trucks met LNG-motoren die voldoende vermogen hebben om zowel nationaal als internationaal te kunnen worden ingezet. Trucks met een LNG-motor zijn bij aanschaf duurder en hebben aan het einde van de levensduur een lagere restwaarde. Afhankelijk van het land kan LNG als brandstof iets goedkoper

zijn dan diesel.

Over de gehele levensduur van de truck kunnen de gebruiks-

kosten daardoor wisselend zijn.
Daarnaast is het eigen gewicht van een vrachtauto met

LNG-motor iets hoger wat een lager laadvermogen tot gevolg heeft. Voor bepaalde vervoersstromen is dit extra gewicht echter geen nadeel en trucks met LNG-motor kunnen hier uitstekend

voor ingezet worden.

De truckfabrikanten verwachten vooral in Frankrijk, Spanje en Italië een toenemende vraag naar vrachtauto’s met LNG-motoren vanwege de gunstige fiscale regels.

 

Nijman/Zeetank is sinds 2006 actief in het transport van LNG. Begonnen in Polen en sinds 2013 verzorgt Nijman/Zeetank ook

in West-Europa vanuit de vestiging Spijkenisse LNG-transporten. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is vorig jaar opdracht gegeven voor de bouw van vier nieuwe LNG-trailers.

De trailers worden de komende maanden afgeleverd. In de volgende In Tranzit volgt nadere informatie over deze trailers.

 

NIEUWS

Juni 2018:

- Nieuwe ISO 9001 norm verbetert  
       vrisicobeheersing en opent kansen

  Lees meer...

- Gebruik LNG neemt verder toe

  Lees meer...

November 2017:

- Nijman/Zeetank, nu exlcusief
       transporteur voor BP in Polen

  Lees meer...

- Nijman/Zeetank neemt nieuwe
       flowmeter in gebruik

  Lees meer...

 

Juni 2017:

- Nieuwe vulinstallatie Nijman/Zeetank 
       Lees meer...

- Zonnestroom zorgt voor minder CO2-

  uitstoot en verbruik fossiele energie

  Lees meer...

LOCATIES

ICT

KLANTENMAGAZINE