Nieuwe vulinstallatie zorgt voor verdere verbetering vulprocessen

Nijman/Zeetank gaat in Spijkenisse een nieuwe vulinstallatie in gebruik nemen. De levering van de installatie wordt eind mei verwacht.

 

Het afvullen van chemische producten in IBC’s, vaten en cans is één van de value added logistics van Nijman/Zeetank. Belangrijk hierbij is dat het afvullen op een veilige, efficiënte en nauwkeurige manier gebeurt. Om voor onze medewerkers een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren en de opdrachtgevers een zo betrouwbaar mogelijk product te kunnen aanbieden, is gekozen voor een volautomatische vulinstallatie.

 

Veilig

Om blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen, vindt het afvullen in een gesloten cabine plaats. De medewerker houdt hier alleen toezicht; eventuele schadelijke dampen worden weggezogen uit

de cabine.

Efficiënt

De installatie is verplaatsbaar en zo op verschillende plekken te gebruiken. Daarnaast is de installatie volautomatisch uitgevoerd

en kan de medewerker tijdens het automatisch vullen, de aan- en afvoer verzorgen van de emballage. Op deze manier kan één persoon de werkzaamheden uitvoeren.

 

Nauwkeurig

De installatie vult elk vat op basis van gewicht. De geijkte weegschaal zorgt ervoor dat elk vat met de juiste hoeveelheid en nauwkeurigheid wordt gevuld. Dit voorkomt dat er gemorst wordt en dat er gewichtsverschillen optreden.

 

 

NIEUWS

Juni 2018:

- Nieuwe ISO 9001 norm verbetert  
       vrisicobeheersing en opent kansen

  Lees meer...

- Gebruik LNG neemt verder toe

  Lees meer...

November 2017:

- Nijman/Zeetank, nu exlcusief
       transporteur voor BP in Polen

  Lees meer...

- Nijman/Zeetank neemt nieuwe
       flowmeter in gebruik

  Lees meer...

 

Juni 2017:

- Nieuwe vulinstallatie Nijman/Zeetank 
       Lees meer...

- Zonnestroom zorgt voor minder CO2-

  uitstoot en verbruik fossiele energie

  Lees meer...

LOCATIES

ICT

KLANTENMAGAZINE