Operator wózka widłowego w zakładzie w
Chmielowie i w Sandomierzu

Home   >  Operator wózka widłowego w zakładzie w Chmielowie i w Sandomierzu

Nijman/Zeetank

Praca w

Firma transportowa Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu poszukuje pracowników na stanowisko:

Nijman/Zeetank

Operator wózka widłowego w zakładzie w Chmielowie i w Sandomierzu

Opis stanowiska:
 • Transport materiałów na terenie magazynu i linii produkcyjnych
 • Praca na wózku widłowym
 • Praca zmianowa w 3- lub 4-brygadowym systemie pracy

Nijman/Zeetank

Operator wózka widłowego w zakładzie w Chmielowie i w Sandomierzu

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, od kandydatów składających oferty pracy prosimy o podanie w CV wyłącznie poniższych danych, tj.:

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres do korespondencji
 4. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) albo numer telefonu
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Podanie dodatkowych danych osobowych będzie skutkowało tym, że nie będziemy mogli przetwarzać Twojego CV a tym samym skontaktować się z Tobą i zakwalifikować Cię do procesu rekrutacji.

Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. również informuje o konieczności dołączenia do CV stosownej klauzuli:

1. Przy składaniu CV w odpowiedzi na konkretne stanowisko/ofertę pracy:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko…………… przez. Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych”

Dane będą przetwarzane w czasie trwania tylko jednego procesu rekrutacji następnie będą usuwane.

2. Przy składaniu CV do bazy:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszystkich procesów rekrutacji przez Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o przez okres 6 miesięcy, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych”

Brak powyższej klauzuli będzie skutkował natychmiastowym usunięciem CV z bazy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nijman-Zeetank International Transport Sp. z o.o. z siedzibą w 27-600 Sandomierz, ul. Zarzekowice 18
 2. W Nijman-Zeetank International Transport Sp. z o.o. powołany jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: IODO@nijman-zeetank.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie:
  Zgody osoby, których dana dotyczą,
  Przepisów prawa – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. art. 221 §1
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie CV w procesie rekrutacji;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.