Bezpieczeństwo i jakość

  • Home
  • Bezpieczeństwo i jakość

Bezpieczeństwo i jakość Nijman/Zeetank

Nijman/Zeetank stale pracuje nad stworzeniem bezpiecznego środowiska pracy dla swoich pracowników, dostawców, zleceniodawców i innych osób w sieci dostawczej. Dążymy do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości. Ważne jest, aby klient mógł mieć zaufanie do naszych usług. Obok właściwej usługi i wysokiej jakości serwisu ważne jest, abyśmy naszym zleceniodawcom mogli zagwarantować bezpieczną obsługę ich produktów. Bezpieczne warunki pracy to coś, co trzeba tworzyć wspólnie. Dlatego poświęca się temu wiele uwagi przy wszelkich formach konsultacji, w czasie szkoleń i kursów.

Nijman/Zeetank stale szuka nowych technologii i stara się być innowacyjny, dzięki czemu oferuje zleceniodawcy wyższą jakość i szerszy zakres usług. Jasne instrukcje robocze, ewaluacja procesów i wskaźników wydajności przyczyniają się do polepszenia klimatu bezpieczeństwa i jakości. Poprzez rejestrację i analizowanie różnic można na czas przeprowadzać zmiany. Dzięki cyklowi plan-wykonanie-sprawdzenie-akcja dążymy do ciągłych ulepszeń procesów.

Poprzeczka w zakresie bezpieczeństwa i jakości ustawiana jest coraz wyżej. Naszą ambicją jest ciągłe doskonalenie procesu.

Nijman/Zeetank oferuje bezpieczeństwo i jakość w obszarach: