Certyfikacja

Nijman/Zeetank

Dobry system jakości jest najistotniejszy

Dobry system jakości jest najistotniejszy dla zagwarantowania procesu stałego ulepszania. Nijman/Zeetank działa przy pomocy zintegrowanego systemu zarządzania. Jest to zintegrowany system jakości, w którym zgromadzone zostały różne standardy jakościowe. System jest dla nas, a nie odwrotnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych systemach jakości?

Nijman/Zeetank

Integrated Management System (IMS)

Zintegrowany System Zarządzania [Integrated Management System] (IMS) obejmuje wszystkie systemy operacyjne firmy. Zbudowany jest wokół systemu jakości zgodnie z ISO 9001, ale obejmuje również system zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i system bezpieczeństwa (ISO 45001). Kilka razy w roku zewnętrzna organizacja (TCL) sprawdza zgodność IMS ze standardem. Ponadto przeprowadzane są audyty przez Cefic (SQAS) i urząd celny (AEO).

Medaille EcoVadis_2024

Nijman/Zeetank
A safe way of transport.