Certyfikacja

Dobry system jakości jest najistotniejszy dla zagwarantowania procesu stałego ulepszania. Nijman/Zeetank działa przy pomocy zintegrowanego systemu zarządzania. Jest to zintegrowany system jakości, w którym zgromadzone zostały różne standardy jakościowe. System jest dla nas, a nie odwrotnie.

 

Zintegrowany System Zarządzania [Integrated Management System] (IMS) obejmuje wszystkie systemy operacyjne firmy. Zbudowany jest wokół systemu jakości zgodnie z ISO 9001, ale obejmuje również system zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i system bezpieczeństwa (ISO 18001). Kilka razy w roku zewnętrzna organizacja (TCL) sprawdza zgodność IMS ze standardem. Ponadto przeprowadzane są audyty przez Cefic (SQAS) i urząd celny (AEO).

 

Polityka Jakości

Polityka Środowiskowa

Polityka Bezpieczeństwa

ISO 9001: 2015 Certyfikat

ISO 14001: 2015 Certyfikat

OHSAS 18001: 2007 Certyfikat

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW