ICT

Nijman/Zeetank korzysta z technologii informatycznej i komunikacyjnej, aby jak najefektywniej móc reagować na życzenia zleceniodawców. Dążymy do wysokiej jakości rozwiązań ICT, które są korzystne dla naszych klientów.

 

Infrastruktura ICT opiera się na trzech najważniejszych filarach:

 

Zarządzanie transportem

Nijman/Zeetank korzysta z systemu zarządzania transportem do nadzoru i planowania czynności operacyjnych. Strategią jest stosowanie do każdej czynności operacyjnej najbardziej efektywnego systemu, międzynarodowa standaryzacja i centralizacja narzędzi ICT oraz dzielenie się informacjami dotyczącymi planowania w skali międzynarodowej.

 

Integracja sieci dostaw

W zależności od potrzeb zleceniodawcy jesteśmy w stanie zastosować różne typy interfejsów. Dzięki temu możemy działać

w sieci logistycznej jako pełnowartościowy partner. Na przykład: system zarządzania transportem dla szkła ma pełną

łączność z systemem SAP jednego z naszych klientów poprzez certyfikowany interfejs SAP® R/3®.

 

Zarządzanie flotą

Cała flota Nijman/Zeetank wyposażona jest w komputery pokładowe. Za ich pośrednictwem kierowcy otrzymują wiadomości

i zamówienia transportowe. Dzięki temu systemowi wszystkie nasze samochody można w czasie rzeczywistym lokalizować

i przekazywać klientowi wiarygodne dane.

 

Zintegrowana aplikacja Driver Coach pomaga w obniżaniu zużyciu paliwa i zmniejszaniu śladu ekologicznego.

Rejestracja czasów jazdy i pracy jest również w pełni zautomatyzowana.

 

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW