Logistyka LNG

Nijman/Zeetank

Dystrybucja LNG

Nijman/Zeetank oferuje różne opcje transportu do dystrybucji LNG.
Uważamy LNG za paliwo o szerokich możliwościach zastosowania i o wielu zaletach operacyjnych.

  • LNG jest alternatywnym paliwem dla wszystkich form transportu w przemyśle i produkcji elektryczności.
  • To jedno z najszybciej na świecie rosnących źródeł energii.
  • Ocenia się, że światowe zapasy LNG wystarczą na zaspokojenie popytu przez najbliższe 250 lat.
  • LNG ma niższą emisję gazów cieplarnianych niż inne źródła energii.
  • Już teraz LNG przyczynia się do zapewniania dostaw i różnorodności oferty w zakresie zaopatrzenia w gaz w UE.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dystrybucji LNG?

Obok transportu Nijman/Zeetank zapewnia także usługi bunkrowania dla stacji paliw, dla żeglugi i dla potrzeb przemysłowych.
Korzystamy przy tym z nowoczesnego sprzętu, spełniającego najnowsze osiągnięcia i wymagania techniczne w zakresie dystrybucji LNG.

Jesteśmy aktywni w całej Europie, włącznie z transportem do i z Rosji. Do transportu używamy zarówno naczep-cystern, jak i cystern kontenerowych.

Cysterny kontenerowe:

  • są specjalnie opracowane do optymalizacji wydajności ładunkowej,
  • mają specjalny system do załadunku i rozładunku,
  • dysponują wysokojakościową izolacją na długie postoje i/lub czasy tranzytu,
  • mogą zostać wyposażone w system pomp i system dozujący.

Nijman/Zeetank

Komunikacja jest kluczowa

Podstawą efektywnego systemu transportowego jest dobra komunikacja. Dlatego do łączności z kierowcami wykorzystujemy komputery pokładowe. W ten sposób możemy na bieżąco wymieniać z nimi informacje i w każdej chwili przekazywać instrukcje robocze.

Nijman/Zeetank
A safe way of transport.