Logistyka LNG

Nijman/Zeetank dysponuje różnymi możliwościami transportowymi dla dystrybucji LNG.

 

Uważamy LNG za paliwo o szerokich możliwościach zastosowania i o wielu zaletach operacyjnych.

- LNG jest alternatywnym paliwem dla wszystkich form transportu w przemyśle i produkcji elektryczności.

- To jedno z najszybciej na świecie rosnących źródeł energii.

- Ocenia się, że światowe zapasy LNG wystarczą na zaspokojenie popytu przez najbliższe 250 lat.

- LNG ma niższą emisję gazów cieplarnianych niż inne źródła energii.

- Już teraz LNG przyczynia się do zapewniania dostaw i różnorodności oferty w zakresie zaopatrzenia w gaz w UE.

 

Obok transportu Nijman/Zeetank zapewnia także usługi bunkrowania dla stacji paliw, dla żeglugi i dla potrzeb przemysłowych. Korzystamy przy tym z nowoczesnego sprzętu, spełniającego najnowsze osiągnięcia i wymagania techniczne w zakresie dystrybucji LNG.

 

Jesteśmy aktywni w całej Europie, włącznie z transportem do i z Rosji. Do transportu używamy zarówno naczep-cystern, jak i cystern kontenerowych.

 

Cysterny kontenerowe:

- są specjalnie opracowane do optymalizacji wydajności ładunkowej,

- mają specjalny system do załadunku i rozładunku,

- dysponują wysokojakościową izolacją na długie postoje i/lub czasy tranzytu,

- mogą zostać wyposażone w system pomp i system dozujący.

 

Podstawą efektywnego systemu transportowego jest dobra komunikacja. Dlatego do łączności z kierowcami wykorzystujemy komputery pokładowe. W ten sposób możemy na bieżąco wymieniać z nimi informacje i w każdej chwili przekazywać instrukcje robocze.

 

AKTUALNOŚCI

Listopad 2020:

- 25th anniversary Nijman/Zeetank Poland

  Czytaj więcej...

 

Wrzesień 2020:

- Nijman/Zeetank zaczyna korzystać z

  ciężarówek LNG

  Czytaj więcej...

 

Lipiec 2020:

- Partnership between Titan LNG and

  NIJMAN/ZEETANK International Logistic

  Group still rock solid

  Czytaj więcej...

 

Maj 2020:

- Nijman/Zeetank otrzymuje Srebrny

  Medal w rankingu zrównoważonego

  rozwoju od EcoVadis

  Czytaj więcej...

 

 

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW