Logistyka magazynowa

Nijman/Zeetank od 1995 roku zdobył szeroką wiedzę na temat logistyki wewnętrznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i magazynach. Przy niektórych czynnościach posługujemy się sprzętem zaprojektowanym specjalnie do tego celu. Dobrze wyszkoleni operatorzy dbają o to, by przy pomocy specjalistycznego sprzętu do transportu wewnętrznego surowce i półprodukty zostały dostarczone do poszczególnych maszyn w halach produkcyjnych.

 

Produkt końcowy trafia następnie do magazynu. Tutaj odbywają się obróbki typu ‘wartość dodana’, takie jak przepakowywanie

i zestawianie ładunków mieszanych. Ostatnim punktem jest przygotowanie towarów do wysyłki oraz załadunek naczep i samochodów ciężarowych. Wszystkie informacje o ruchach towarów są wprowadzane i przetwarzane w systemie operacyjnym SAP.

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW