Logistyka paliw

Nijman/Zeetank rozpoczął dystrybucję paliw w Polsce w 1997 roku. Obecnie flota firmy składa się z ponad pięćdziesięciu pojazdów i naczep paliwowych. Dystrybucja paliw odbywa się z kilku terminali w Polsce.

 

Nijman/Zeetank dysponuje najnowszym wyposażeniem. Wszystko jest zgodne z nowoczesną technologią i spełnia ostatnie wymagania techniczne oraz daje szerokie możliwości w zakresie dystrybucji paliw. Naczepy paliwowe są całkowicie dostosowane do wymagań zleceniodawców. Oferujemy 24 godzinną obsługę w dwuzmianowym systemie pracy.

 

Podstawą efektywnego systemu transportowego jest dobra komunikacja. Dlatego do łączności z kierowcami używamy komputera pokładowego. W ten sposób możemy bezpośrednio wymieniać z nimi informacje i w każdym momencie przekazywać konkretne instrukcje robocze.

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW