Logistyka szkła

Nijman/Zeetank zapewnia ekskluzywne usługi logistyczne dla transportu szkła. Transport odbywa się przy pomocy specjalnych naczep, zwanych ‘innenladerami’. Transport przy pomocy innenladerów realizowany jest w całej Europie, z punktów załadunku w  Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech i Belgii.

 

Do obsługi zleceń wykorzystujemy zaawansowany system komputerowy, który jest całkowicie zintegrowany z systemem klienta poprzez certyfikowany interfejs SAP. Systemy komputerowe zapewniają optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i automatycznie pokazują faktyczną datę oraz czas załadunku i rozładunku. Proces fakturowania przebiega także całkowicie automatycznie dzięki interfejsowi SAP łączącemu z systemem klienta.

 

Oprócz specjalistycznego transportu szkła zapewniamy w różnych miejscach całkowitą obsługę logistyczną produktu dla zleceniodawcy. Szkło jest obsługiwane i pozostaje pod zarządem bezprośrednio od produkcji poprzez magazynowanie i dystrybucję.

 

Podstawą efektywnego systemu transportowego jest dobra komunikacja. Dlatego do łączności z kierowcami używamy komputera pokładowego. W ten sposób możemy bezpośrednio wymieniać z nimi informacje i w każdym momencie przekazywać konkretne instrukcje robocze.

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW