Logistyka szkła

  • Home
  • Logistyka szkła

Nijman/Zeetank

Ekskluzywne usługi logistyczne
w zakresie transportu szkła

Nijman/Zeetank zapewnia ekskluzywne usługi logistyczne dla transportu szkła. Transport odbywa się przy pomocy specjalnych naczep, zwanych ‘innenladerami’. Transport przy pomocy innenladerów realizowany jest w całej Europie, z punktów załadunku w  Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech i Belgii.

Chcesz dowiedzieć się więcej o transporcie szkła?

Do obsługi zleceń wykorzystujemy zaawansowany system komputerowy, który jest całkowicie zintegrowany z systemem klienta poprzez certyfikowany interfejs SAP. Systemy komputerowe zapewniają optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i automatycznie pokazują faktyczną datę oraz czas załadunku i rozładunku. Proces fakturowania przebiega także całkowicie automatycznie dzięki interfejsowi SAP łączącemu z systemem klienta.

Oprócz specjalistycznego transportu szkła zapewniamy w różnych miejscach całkowitą obsługę logistyczną produktu dla zleceniodawcy. Szkło jest obsługiwane i pozostaje pod zarządem bezprośrednio od produkcji poprzez magazynowanie i dystrybucję.

Nijman/Zeetank

Komunikacja jest kluczowa

Podstawą efektywnego systemu transportowego jest dobra komunikacja. Dlatego do łączności z kierowcami używamy komputera pokładowego. W ten sposób możemy bezpośrednio wymieniać z nimi informacje i w każdym momencie przekazywać konkretne instrukcje robocze.

Nijman/Zeetank
A safe way of transport.