Napełnianie

Nijman/Zeetank posiada instalację do napełniania IBC, beczek i kanistrów. Dzięki krótkim czasom reakcji i szybkiemu

napełnianiu można elastycznie reagować na potrzeby klienta.

 

Oferujemy następujące usługi:

- napełnianie IBC, beczek, kanistrów itd. produktami nie-ADR i wieloma sklasyfikowanymi produktami ADR

- etykietowanie

- załadunek/rozładunek i magazynowanie IBC, beczek i kanistrów z niebezpiecznymi i bezpiecznymi produktami

- paletowanie, zabezpieczanie taśmami lub folią termokurczliwą

- wykorzystanie wózków widłowych i pomostu załadunkowego

- napełnianie i czyszczenie kontenerów

- zapewnienie pomocy przed i po transporcie

- przygotowanie dokumentacji

 

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW