Nowe naczepy LNG

W drugiej połowie 2018 Nijman/Zeetank wziął w użytkowanie

cztery nowe naczepy LNG. Naczepy mają ciśnienie robocze 7

barów i pojemność 52.000 i 58.000 litrów. Nowe naczepy LNG są

wyposażone tak samo, jak obecne kontenery LNG, w pompę i

miernik przepływu. Producent to również Van Hool z Belgii.

 

 

Podczas ustalania specyfikacji szczególnie dużo uwagi poświęcono

detalom technicznym i konstrukcji zbiorników, materiałowi

izolacyjnemu oraz zabezpieczeniom. Zarówno zbiornik

wewnętrzny, jak i zewnętrzny są ze stali nierdzewnej.

 

Izolacja jest z cienkiego, ale bardzo dobrze izolującego,

wielowarstwowego materiału. Przestrzeń między zbiornikiem

wewnętrznym i zewnętrznym ma ciśnienie próżniowe 10*E¯4

mbarów. Izolacja i ciśnienie próżniowe pozwalają na czas

utrzymywania [holding time] wynoszący 120 dni. Oznacza to, że

jeżeli zbiornik jest załadowany LNG o temperaturze -1620C

(ciśnienie w zbiorniku wynosi wtedy 0 barów), upłynie 120 dni

zanim ciśnienie w zbiorniku podniesie się do 7 barów. Dobra

izolacja jest ważnym kryterium bezpieczeństwa.

 

Naczepy są zaopatrzone w różne ESD (wyłączniki awaryjne).

ESD musi zapewnić to, żeby w przypadku wystąpienia problemów

podczas rozładunku, proces rozładowczy w bezpieczny sposób

został zatrzymany.

 

Do podłączenia węży rozładunkowych trzeba otworzyć pokrywę

instrumentarium. Gdy tylko pokrywa zostanie otwarta, uaktywni

się zabezpieczenie przed odjazdem. Dzięki temu zapobiega się

możliwości jazdy z podłączonymi wężami.

 

W konstrukcji naczep wiele uwagi poświęcono możliwie jak

najniższej masie na rzecz jak największej ładowności.

Dzięki tym czterem nowym naczepom Nijman/Zeetank ma obecnie

w użytkowaniu jedenaście naczep LNG.

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW