Obsługa i przechowywanie

Magazynowanie kontenerów w Spijkenisse jest dostosowane do przechowywania 20ft kontenerów o wadze do 40 ton.

Nijman/Zeetank posiada zezwolenie na przechowywanie dużej ilości substancji niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Dla wszystkich kontenerów sporządzana jest specyfikacja składowania wraz z dziennym raportem o przechowywaniu.

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW