Ogrzewanie

Nijman/Zeetank

Opcje ogrzewania zbiorników

Nijman/Zeetank dysponuje trzema możliwościami ogrzewania cystern.

Para:

Posiadamy osiem komputerowo sterowanych podłączeń parowych. Dla każdego produktu sporządzana jest receptura ogrzewania tak, aby zapewnić właściwą temperaturę i by jakość produktu była zachowana. Ciśnienie pary jest oddzielnie regulowane dla każdego punktu podłączenia. Ogrzewanie parą jest dostępne przez 24 godziny na dobę.

Gorąca woda:

Pięć podłączeń gorącej wody zapewnia równomierne podgrzewanie do właściwej temperatury. Temperaturę wody można regulować.

 Elektryka:

Dostępne są dwa elektryczne podłączenia wtykowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych opcjach?

Nijman/Zeetank
A safe way of transport.