Praca w Nijman/Zeetank

Firma transportowa Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu poszukuje pracowników na stanowisko:
Opis stanowiska:

- Transport materiałów na terenie magazynu i linii produkcyjnych

- Praca na wózku widłowym

- Praca zmianowa w 3- lub 4-brygadowym systemie pracy

 

Elektryk samochodowy

Opis stanowiska:

- Serwis pojazdów specjalistycznych i urządzeń transportu bliskiego

- Diagnostyka pojazdów w zakresie układów elektrycznych

- Montaż i serwis wyposażenia dodatkowego

 

Oferujemy:

- Możliwość odbycia kursu na wózki widłowe

- Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

- Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

- Szkolenia specjalistyczne

- Premie miesięczne

- Wczasy pod gruszą

- Karty na basen/siłownię

- Finansowe i materialne świadczenia socjalne

 

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji na stanowisko …………………………………… przez Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. zgodnie z
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o.
prosimy o kontakt mailowy na adres:nz@nijman-zeetank.pl

więcej informacji na www.nijman-zeetank.com

 

 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
„RODO”, od kandydatów składających oferty pracy prosimy o
podanie w CV wyłącznie poniższych danych, tj.:

1. Imię (imiona) i nazwisko

2. Data urodzenia

3. Adres do korespondencji

4. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) albo numer telefonu

5. Wykształcenie

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Podanie dodatkowych danych osobowych będzie skutkowało tym, że nie będziemy mogli przetwarzać Twojego CV a tym samym skontaktować się z Tobą i zakwalifikować Cię do procesu rekrutacji.

 

Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. również informuje o konieczności dołączenia do CV stosownej klauzuli:

 

1. Przy składaniu CV w odpowiedzi na konkretne stanowisko/ofertę pracy:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko…………… przez. Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych”

 

Dane będą przetwarzane w czasie trwania tylko jednego procesu rekrutacji następnie będą usuwane.

 

2. Przy składaniu CV do bazy:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszystkich procesów rekrutacji przez Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o przez okres 6 miesięcy, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych”

 

Brak powyższej klauzuli będzie skutkował natychmiastowym usunięciem CV z bazy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nijman-Zeetank International Transport Sp. z o.o. z siedzibą w 27-600

---Sandomierz, ul. Zarzekowice 18

2) W Nijman-Zeetank International Transport Sp. z o.o. powołany jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony
---Danych Osobowych – email: IODO@nijman-zeetank.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie:

---- Zgody osoby, których dana dotyczą,

----  Przepisów prawa - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221 §1

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
---prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
---zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
---zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
---dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Jest Pan/Pani zobowiązana 
---do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie CV w procesie rekrutacji;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Operator wózka widłowego w zakładzie w
Chmielowie i w Sandomierzu

AKTUALNOŚCI

Listopad 2020:

- 25th anniversary Nijman/Zeetank Poland

  Czytaj więcej...

 

Wrzesień 2020:

- Nijman/Zeetank zaczyna korzystać z

  ciężarówek LNG

  Czytaj więcej...

 

Lipiec 2020:

- Partnership between Titan LNG and

  NIJMAN/ZEETANK International Logistic

  Group still rock solid

  Czytaj więcej...

 

Maj 2020:

- Nijman/Zeetank otrzymuje Srebrny

  Medal w rankingu zrównoważonego

  rozwoju od EcoVadis

  Czytaj więcej...

 

 

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW