Szkolenia

Nijman/Zeetank chce zawsze działać na najwyższym poziomie. Dlatego też stawiamy wysokie wymagania naszym pracownikom. Wzorując się na sporcie, gdzie trening jest podstawą uzyskiwania dobrych wyników, firma poświęca wiele uwagi kursom i szkoleniom pracowniczym. Są to nie tylko kursy ‘profesjonalne’, dla kierowców i pracowników operacyjnych, ale również

szkolenia świadomości i szkolenia zakładowe, które głównie zajmują się własnymi procesami i systemami.

 

Przez podnoszenie poprzeczki coraz wyżej, wciąż pracujemy nad własnym rozwojem i możemy stale poprawiać nasze wyniki.

Do udziału w tym procesie, oprócz dostawców i podwykonawców zapraszamy również zleceniodawców i służby państwowe

(straż pożarną, urzędy celne, służby ochrony środowiska), zarówno do uczestnictwa w szkoleniach i kursach, jak i do ich współorganizacji.

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW