Wartość dodana

Nijman/Zeetank świadczy szereg usług dodatkowych. W siedzibie w Spijkenisse istnieje możliwość magazynowania, napełniania i podgrzewania cystern kontenerowych 20ft. Możemy również zorganizować wszystkie formalności celne. Siedziba w Polsce specjalizuje się w rozwiązaniach dla logistyki wewnętrznej. Chodzi tutaj głównie o optymalizację wewnętrznych procesów logistycznych w fabrykach i magazynach klienta.

 

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW