Zrównoważony rozwój

Nijman/Zeetank stale dąży do trwałych rozwiązań. Przy nowych inwestycjach starannie rozważamy różne opcje oraz najlepsze i najnowsze techniki. Wszystko jest skupione na tym, by jak najbardziej oszczędzać środowisko naturalne, a koszty całkowite utrzymywać na możliwie najniższym poziomie. Z tych właśnie powodów zakupiono ciągniki Euro 6, w naczepach zastosowano trwały system powlekania, a kontenery wykonano ze stali nierdzewnej.

 

We wszystkich naszych działaniach punktem wyjścia jest poszukiwanie trwałych rozwiązań. Nasi pracownicy są świadomi wpływu działalności firmy i procesów przemysłowych na kondycję naszej planety. Dlatego też wprowadziliśmy segregację odpadów i utrzymujemy koszty energii na możliwie najniższym poziomie.

 

W czasie szkoleń i kursów wiele uwagi poświęca się zrównoważonemu rozwojowi, gdyż jest to ciągle zmieniający się proces. System zarządzania środowiskiem naturalnym spełnia normy ISO 14001 i wymagane standardy.

AKTUALNOŚCI

Grudzień 2019:

- Ćwiczenia ratownicze na stacji BP „Arki”
      w Bytomiu

  Czytaj więcej...

Wrzesień 2019:

- Nijman/Zeetank zaprezentował   
      się na targach Transport Logistic

  Messe München

  Czytaj więcej...

- Nowe naczepy LNG

  Czytaj więcej...

 

Marzec 2019:

- Nijman/Zeetank będzie ponownie obecny

 w tym roku na targach Transport Logistic

 w Monachium. Ta wiodąca, międzynaro-

 dowa wystawa poświęcona logistyce,

 mobilności, informatyce oraz zarządzaniu

 łańcuchem dostaw odbędzie się w Messe

 w Monachium w dniach od 4 do 7

 czerwca.

LOKALIZACJA

ICT

BIULETYN DLA KLIENTOW