Safety and Quality

  • Home
  • Safety and Quality

Veiligheid en kwaliteit Nijman/Zeetank

Nijman/Zeetank werkt continu aan een veilige werkomgeving voor de medewerkers, leveranciers, opdrachtgevers en alle anderen in de supply chain. Het streven is gericht op een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau. Het is belangrijk dat de klant op onze diensten kan vertrouwen. Naast een correcte afwikkeling en een hoog serviceniveau is het van belang dat we onze opdrachtgevers een veilige behandeling van hun producten kunnen garanderen. Een veilige werkomgeving is iets dat je gezamenlijk moet creëren. Daarom heeft het aandacht in alle overlegvormen, trainingen en cursussen.

Nijman/Zeetank zoekt voortdurend naar de nieuwste technologieën en probeert innoverend te zijn waardoor de opdrachtgevers nog meer kwaliteit en service geboden kan worden. Duidelijke werkinstructies, evaluatie van processen en prestatie-indicatoren dragen bij aan een goed veiligheids- en kwaliteitsklimaat. Door verschillen te registreren en te analyseren, kunnen tijdig aanpassingen worden doorgevoerd. Door middel van de plan-do-check-act-cyclus wordt geprobeerd tot een voortdurende verbetering van processen te komen.

De lat op het gebied van veiligheid en kwaliteit wordt telkens hoger gelegd. Het is een gezonde ambitie het proces constant te verbeteren.

Nijman/Zeetank biedt veiligheid en kwaliteit op het gebied van: