Weegbrug

Nijman/Zeetank

Weegbrug

Nijman/Zeetank heeft een weegbrug tot 60 ton met de mogelijkheid om de assen afzonderlijk te wegen. Ook externe partijen kunnen gebruik maken van de weegbrug.

Nijman/Zeetank
A safe way of transport.