Nijman/Zeetank start pilot met tracking apparatuur op tankcontainers

  • Home
  • Nijman/Zeetank start pilot met tracking apparatuur op tankcontainers

Nieuwsbericht

Nijman/Zeetank start pilot met tracking apparatuur op tankcontainers

Het komt steeds vaker voor dat onze klanten vragen om real-time posities van onze tankcontainers. Daarom heeft Nijman/Zeetank besloten om alle tankcontainers uit te rusten met apparatuur die continu de positie doorgeeft van de tankcontainer. De huidige stand van de techniek met verbeterde batterijcapaciteit en zonnecellen op de apparatuur maakt deze toepassing tegenwoordig praktisch en kostentechnisch mogelijk. Om een succesvolle invoering te waarborgen zal eerst een pilot worden uitgevoerd met 80 tankcontainers. Na een succesvolle pilot zal de gehele vloot van tankcontainers worden uitgerust met tracking apparatuur.
In de pilot zal vooral aandacht worden gegeven aan de integratiemogelijkheden met onze eigen logistieke systemen. Dit is met name belangrijk omdat de tracking informatie automatisch wordt doorgegeven aan de systemen van onze klanten. Ook de integratie met aanbieders van generieke logistieke volgsystemen zoals P44, 4Kites, etc. is daarbij van groot belang. Onze klanten streven met deze oplossing naar een betere informatievoorziening voor hun eigen klanten en naar een kostenbesparing; er is immers minder communicatie nodig in de logistieke keten zoals telefoongesprekken en e-mailverkeer.
Behalve naar de meerwaarde voor onze klanten wordt er ook gekeken naar interne verbeteringen bij Nijman/Zeetank. Door de real-time informatie hopen wij onze tankcontainers nog efficiënter in te zetten. De afhankelijkheid van de tijdige en soms te late informatievoorziening van de vele externe partijen in het intermodale transport wordt daarmee aanzienlijk verminderd. Hierdoor kunnen verkeerde planningsbeslissingen gebaseerd op verouderde informatie worden voorkomen.
Na de pilot in 2022 streeft Nijman/Zeetank er naar om de gehele tankcontainervloot in 2023 uit te rusten met real-time tracking apparatuur.