Napełnianie

Nijman/Zeetank

Elastyczny zgodnie z życzeniami klienta

Nijman/Zeetank posiada instalację do napełniania IBC, beczek i kanistrów. Dzięki krótkim czasom reakcji i szybkiemu napełnianiu można elastycznie reagować na potrzeby klienta.

Nijman/Zeetank

Usługi

Oferujemy następujące usługi:

  • napełnianie IBC, beczek, kanistrów itd. produktami nie-ADR i wieloma sklasyfikowanymi produktami ADR
  • etykietowanie
  • załadunek/rozładunek i magazynowanie IBC, beczek i kanistrów z niebezpiecznymi i bezpiecznymi produktami
  • paletowanie, zabezpieczanie taśmami lub folią termokurczliwą
  • wykorzystanie wózków widłowych i pomostu załadunkowego
  • napełnianie i czyszczenie kontenerów
  • zapewnienie pomocy przed i po transporcie
  • przygotowanie dokumentacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach napełniania?

Nijman/Zeetank
A safe way of transport.