ICT

Nijman/Zeetank

Infrastruktura ICT

Nijman/Zeetank korzysta z technologii informatycznej i komunikacyjnej, aby jak najefektywniej móc reagować na życzenia zleceniodawców. Dążymy do wysokiej jakości rozwiązań ICT, które są korzystne dla naszych klientów.

Infrastruktura ICT opiera się na trzech najważniejszych filarach:
– Zarządzanie transportem
– Integracja sieci dostaw
– Zarządzanie flotą

Nijman/Zeetank

Zarządzanie transportem

Nijman/Zeetank korzysta z systemu zarządzania transportem do nadzoru i planowania czynności operacyjnych. Strategią jest stosowanie do każdej czynności operacyjnej najbardziej efektywnego systemu, międzynarodowa standaryzacja i centralizacja narzędzi ICT oraz dzielenie się informacjami dotyczącymi planowania w skali międzynarodowej.

Nijman/Zeetank

Integracja sieci dostaw

W zależności od potrzeb zleceniodawcy jesteśmy w stanie zastosować różne typy interfejsów. Dzięki temu możemy działać w sieci logistycznej jako pełnowartościowy partner.

Na przykład: system zarządzania transportem dla szkła ma pełną łączność z systemem SAP jednego z naszych klientów poprzez certyfikowany interfejs SAP® R/3®.

Nijman/Zeetank

Zarządzanie flotą

Cała flota Nijman/Zeetank wyposażona jest w komputery pokładowe. Za ich pośrednictwem kierowcy otrzymują wiadomości i zamówienia transportowe. Dzięki temu systemowi wszystkie nasze samochody można w czasie rzeczywistym lokalizować i przekazywać klientowi wiarygodne dane.

Zintegrowana aplikacja Driver Coach pomaga w obniżaniu zużyciu paliwa i zmniejszaniu śladu ekologicznego. Rejestracja czasów jazdy i pracy jest również w pełni zautomatyzowana.