Nijman/Zeetank uruchamia program pilotażowy urządzeń śledzących na pojazdach

  • Home
  • Nijman/Zeetank uruchamia program pilotażowy urządzeń śledzących na pojazdach

Wiadomości

Nijman/Zeetank uruchamia program pilotażowy urządzeń śledzących na pojazdach

Nasi klienci coraz częściej pytają o aktualną lokalizację naszych pojazdów. Z tego względu firma Nijman/Zeetank postanowiła wyposażyć wszystkie tank kontenery w urządzenia, które na bieżąco przekazują ich lokalizację. Aktualna technologia – dzięki ulepszonej pojemności akumulatora i ogniwom słonecznym w urządzeniach – sprawia, że jest to obecnie zarówno praktyczne, jak i niedrogie rozwiązanie. Na dobry początek program pilotażowy obejmie 80 kontenerów. Jeśli etap pilotażu zakończy się sukcesem, cała flota tank kontenerów zostanie wyposażona w urządzenia śledzące.

Program pilotażowy skupi się głównie na możliwościach integracji urządzeń z naszymi systemami logistycznymi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ dane lokalizacji są automatycznie przesyłane do systemów naszych klientów. Kluczowa będzie też integracja z dostawcami ogólnych, logistycznych systemów śledzenia, takich jak P44, 4Kites itp. Dzięki temu rozwiązaniu nasi klienci chcą zapewniać bardziej precyzyjne informacje własnym klientom oraz oszczędzać na kosztach. W praktyce oznacza to mniej rozmów telefonicznych i e-maili w łańcuchu logistycznym.

Oprócz wartości dodanej dla naszych klientów, zależy nam także na wewnętrznych usprawnieniach w Nijman/Zeetank. Mamy nadzieję, że informacje w czasie rzeczywistym pozwolą nam jeszcze wydajniej wykorzystywać nasze pojazdy. Pozwoliłoby to nam znacząco uniezależnić się od aktualnych (a czasami spóźnionych) informacji od wielu podmiotów zewnętrznych w transporcie intermodalnym. Mogłoby to zapobiec podejmowaniu błędnych decyzji dotyczących planowania na podstawie nieaktualnych informacji.

Po zakończeniu programu pilotażowego w 2022 roku firma Nijman/Zeetank zamierza wyposażyć całą swoją flotę  w urządzenia śledzące w czasie rzeczywistym do 2023 roku.